Reklamacje

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, należy kierować na adres :


 

SKLEP INTERNETOWY "BOCA"

UL. TEODORA ZIELIŃSKIEGO 3

26-600 RADOM

 

lub na adres poczty elektronicznej: sklep@boca.pl.


 

  1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany Towar wraz z formularzem reklamacji (POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI). Jeżeli jest to możliwe prosimy dołączając do niego dowód zakupu.

  2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  3. W przypadku braków w piśmie reklamacjnym Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia go w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.